• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası


                                                                 DORUK MOUNTAINEERING AND NATURE SPORTS CLUB   
                                          RESPECT FOR NATURE RESPECT FOR PEOPLE

            I          I         I    

YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI SEÇİMİ BİLDİRİM
DORUKLARDAN BİLDİRİM
Sevgili Sporcularımız ve Kulübümüzün üyeleri.
Kulübümüzün 2015 yılında yapılan olağan genel kurulu ile görevlendirilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizin görevi 22 Aralık 2018 tarihinde son bulacaktır. 22 Aralık 2018 Çumartesi günü ( Saati daha sonra bildirilecek ) Olağan Genel kurul seçimi yapılacaktır. Kulübümüze Üye olan ve AİDATLARINI YATIRAN ( 2018 VE ÖNCESİ ) HERKES YÖNETİM kURULUNA ADAY OLABİLİR.
Yönetim Kurulumuz ; 7 Asil 7 Yedek 3 Denetleme Asil 3 Denetleme Yedek olmak üzere 20 Kişiden meydana gelmektedir Yonetim Kuruluna Aday olanlar 20 Kişilik liste vermek zorundadır. Yönetim ve Denetim Kurulunda görev almak isteyenler Genel Kurul da bulunmak zorundadır. Yerine baskasını VEKİL olarak gösteremezler. Şayet tek aday var ise Sandık Kurulu yapılmayacaktır. 1 den fazla aday var ise Sandık Kuruluna gidilecektir. (Bu durum da olan gruplar seçim tarihinden en az 2 gün önceden bildirmeleri gerekmektedir ) 2015-2018 Yılları arasında Yönetim Kurulu Baskanı tekrar Baskanlık için aday olamaz Yönetim Kurulunun içinde yer alabilir. ( Baskan olmamak şartıyla ) BU DUYURU 1 NCİ DUYURUDUR , DUYURULARIMIZ ; WEB SAYFAMIZDA VE FACEBOOK SAYFAMIZDA 3 KEZ YAYINLANACAKTIR. Saygılarımla Mustafa ARIS Kulüp Baskanı Yönetim Kurulu Baskanlığı Adına Genel kurul toplantıları b>Madde 13 - Genel kurul; a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan, b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Çağrı usulü Madde 14 – (Değişik fıkra:RG-23/1/2013-28537)(2) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkıbulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantıarasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamamasısebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı usulü Madde 15 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıyerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılmasıhalinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
30 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın