• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası


                                         DORUK DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
                                                                           DORUK MOUNTAINEERING AND NATURE SPORTS CLUB   
                                          
                                                                   İNSANA SAYGI, DOĞAYA SAYGI / RESPECT FOR NATURE RESPECT FOR PEOPLE

            I          I         I    

Vizyon Misyon ve Politikalarımız

VİZYONUMUZ :

Doruk Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü :

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin Kulübü olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir kulüpten daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider kulüp olmaktır.

MİSYONUMUZ

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir Kulüp olmaktır.

STARATEJİLERİMİZ

Herkes İçin Doğa Sporları yaptırmak sporu seven çevresine duyarlı ve sağlıklı nesillerin oluşumuna katkıda bulunmak.Üyelerin ve katılımcıların çalışmaktan huzur ve mutluluk duyduğu “Moral Kulüp” olmak,

ETKİN KULÜPÇÜLÜK

Kurumsal müşteri portföyünde sektörel dağılım optimizasyonunu sağlamak,Etkin işletme ve gider yönetimini sağlamak.

VİZYON VE DEĞERLER :

Vizyon:

Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin sürdürülmesi,Sıfırlanmış kaza ve kırımı,Üstün hizmet anlayışı,Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri,Kurumdan elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren lisaslı yönetici ve sporcu yetiştirmek.

Misyon:

Sivil Toplum Kurumu ( STK )  sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; eğitim  emniyeti, güvenilirliği, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen kulüp olmak.

Temel Değerlerimiz 

BİZ DORUKLULAR : İyi bir vatandaş olarak anayasamızda ifade edilen devletin Temel niteliklerini benimser SPORCU OLARAK:Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri benliğimizde taşırız.

DORUK YÖNETİCİLERİ OLARAK : Yaşamımızda;onur,görevimizde sorumluluk çalışmalarımızda uyum ve eylemleri,

* İnsana saygı –Doğaya saygı                                                
 *Dürüstlük ve Adil Davranma
*Müşteri memnuniyeti                                                           
*Bireye Saygı                                                                                       *Yenilikçilik                                                                                                 *Takım Çalışması                                                                                         *Liderlik                                                                                                 *Verimlilik                                                                                                   *Gizlilik
*“Açık Kapı” Politikası

KURUMSAL POLİTİKAMIZ

Operasyonel Emniyet ve Güvenlik

Doruk Kulüpleri ; yönetimi ve çalışanları ile birlikte, gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde emniyet ve güvenliği ön planda tutarak her seviyedeki çalışanın gönüllü katılımları ile bildirim ve raporlarını teşvik eder, gelen bildirimleri cezalandırma için kullanmayacağını taahhüt eder ve aşağıdaki prensiplerin yerine getirilmesini sağlar.                                                              
Operasyonel emniyet ve güvenliği sağlamak ve seviyesini yükseltmek,Emniyet ve güvenlik yönetimini uygulamak,Emniyet ve güvenlik sorumluluklarını belirlemek,Emniyet tehditlerini ve güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve riskleri yönetmek,İletişimi en üst düzeyde kullanmak,Emniyet ve güvenlik kültürünü yerleştirmek.

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

Doruk ; Ulusal ve uluslararası standart, yasa ve mevzuat doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

Doruk, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuata uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar.

Sosyal Sorumluluk ve Çalışanlar

Doruk ; yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle, varlığını sürdürdüğü topluma katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir.Bu politika; yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin ve uyması gereken tüm kuralların bilincinde olan, Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini ve sorumluluklarını sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını etkin şekilde uygulayan, kendini sürekli geliştiren, fiziksel, tıbbi ve düşünsel açıdan işini yapmaya her an hazır olan çalışanlar sayesinde ortaya konur

EMNİYET POLİTİKAMIZ

Genel Bakış

Emniyet, Doruk  organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Doruğun ; kurumsal değerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir operasyonunun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Doruğun  tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır.

Emniyet Önceliği

Doruk ; organizasyon faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetinin en önemli etken olduğunu kabul eder.

Yönetimin Taahhüdü

Doruk yönetimin katılımının, yürütülen operasyonlardaki emniyetin bütününe önemli derecede katkısı olduğunu kabul eder. Doruğun  bütün yöneticileri emniyet akımlarını sürekli olarak gözlemlemek ve sorumluluk sahalarında emniyetin sürdürülebilmesi ve iyileştirilmesi için aktif olarak gereken destek ve kaynakları sağlamakla yükümlüdür.

Emniyet Kültürü

Doruk ; tüm yöneticileri ve çalışanları arasında “Adil, Ders Alan, Esnek, Bildirim ve Bilinç Kültürleri”ni içeren bir Emniyet Kültürünü teşvik eder ve yaşatır. Tüm faaliyetlerde ve her bir çalışanın ortaya çıkan sorumluluğu kapsamında, emniyetin rolüne ilişkin farkındalığın arttırılması önem arz etmektedir.

Kalite Politikamız

Doruk ; gerçekleştirdiğietkinliklerde , Toplam Kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan eder.

Hizmette Mükemmelliği Aramak

Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.Yaşamın Değerinin Farkında Olarak, Tüm Hizmetlerimizde Emniyet ve Güvenliğe Önem Vermek.Donanımlı insan kaynağımız, uygun altyapıya sahip çalışma ortamlarında, gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak, etkinlik emniyeti ve güvenliğini sağlamak için “sıfır hata” odaklı çalışır.

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek

Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir.

Çalışanlarımızla Fark Yaratmak

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerinin bilinciyle; Ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla hizmet üretilir.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar.

Kaynakları Yönetmek

En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakların yönetimini yönetir.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Hareket Etmek

Eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini destekler.

İş Ortaklarımızla Güç Birliği Yapmak

Etkinliklerimizin, dünya ölçeğinde istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve diğer iştirakçilerimizle ortak hareket eder.

Etkinliği ve Verimliliği Artırmak

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek.Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Güvenlik Zafiyetlerinin ve Risklerin Belirlenmesi

Doruk , tüm çalışanlarına, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki insan, makine, çevre ve görev unsurlarının etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını ve risklerini belirleyebilmek ve giderebilmek için her türlü desteği sağlar.

En Üst Düzeyde Bir İletişim Ortamının Sağlanması

Doruk , tüm faaliyetlerin güvenli bir çerçevede yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla üst yönetim ve çalışanları arasında tarafsız bir bilgi akışı ve iletişim kültürünün oluşumunu destekler. Bunu yaparken de istem dışı insan hatasından kaynaklanan olayların raporlanmasını teşvik eder ve gelen raporları cezalandırma maksadıyla kullanmayacağını taahhüt eder.

Kurumsal Güvenlik Kültürünün Oluşturulması ve Teşvik Edilmesi

Doruk , kurumsal güvenlik kültürünün oluşturulması ve teşvik edilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını sağlar ve güvenliğin kurumsal yönetim sisteminin tamamlayıcı bir parçası olması adına güvenlik bilincini artırıcı faaliyetleri destekler.

Güvenlik Sağlanması İçin Gereken Kaynakların Temin Edilmesi

Doruk , güvenlik politikasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların temin edilmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikamız

Doruk , toplam kalite anlayışıyla, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikası’nı beyan eder.

Kurallara Uymak

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlara ve Doğa Sporları  sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder.

Büyürken İnsanı ve Çevreyi Düşünmek

Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, etkinliğini  büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, mümkün olduğu ölçüde olumsuz çevresel etkileri en az seviyede olan teknoloji ve yöntemleri kullanır. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini gözeterek riski en düşük seviyede olan ekipman ve organizasyonları tercih eder.

Paydaşlarıyla Birlikte Gelişmek

Öncelikli olarak çalışanlarının ve tüm paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini arttırmak için çalışmalar yapar.

Çalışan Katılımı

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlar. Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini destekler.

Riskleri Yönetmek

Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre alanındaki risklerini tespit eder ve bu risklere ait aksiyon planları geliştirerek çevre kirliliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana gelmeden önce önlemeye yönelik tedbirleri alır. Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. Çalışanlara ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur.Kritik fonksiyonlarda görev alan çalışanların ( Araç kaptanları ve Rehberler ) görevlerine başlamadan ve görevleri esnasında alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olup olmadıklarını rastgele kontrol eder.Alkol ve/veya psikoaktif madde etkisi altında olduğu tespit edilen çalışanların operasyona katılmasına izin vermez.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak

Sadece bugünü düşünerek değil, paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri de düşünerek doğal kaynakları etkin ve verimli kullanır.

Atıkları Kazanmak

Atık yönetimi kapsamında geri dönüşebilir malzeme kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek atıkların en aza indirilmesini sağlar.

Sürekli İyileştirmek

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansını izler, ölçer ve sürekli iyileştirmek için çalışır.